Wyceń projekt
 
 
 
play button
close button

Jaki model rozliczeń wybrać?

Fidex price vs Time&Material

#fixed price #time&material #model rozliczen #sprint

Wybór modelu rozliczeń pomiędzy sztywną ceną (Fixed Price), a rozliczeniem za czas i materiał (Time&Material) wydaje się być prosty w przypadku wyboru dedykowanych rozwiązań. Wykorzystując metodologie zwinne, a przede wszystkim podejście lean, dostawca nie jest w stanie podać ustalonej ceny. Jeśli nawet chciałby to zrobić, byłaby mocno przeszacowana ze względu na dodanie odpowiednio dużej kwoty na pokrycie ewentualnego ryzyka. Na przykład zmiany wymagań funkcjonalnych.

Dużo lepszym modelem w przypadku oprogramowania dedykowanego jest opcja czas i materiał. Rozliczenia odbywają się na podstawie raportów za umówiony cykl wytwarzania, a więc za efekt. Stawki roboczogodzin w tym modelu są niższe, ponieważ wykonawca nie musi wkalkulowywać wspomnianego ryzyka.

Który model rozliczeń wybrać?

TIME&MATERIALFIXED PRICE
przy dużych projektach, w których nie jest możliwe przewidzieć pełnego zakresu wymagańkiedy mamy jasno określony zakres funkcjonalny, najlepiej w postaci precyzyjnego dokumentu projektowego
posiadając kompetencje pozwalające na weryfikację prac dostawcykiedy nie mamy możliwości oceny estymacji proponowanych przez dostawcę
decydując się na koncepcję wytwarzania przyrostowegopracując z zaufanym partnerem

Przeczytaj również