Wyceń projekt
 
 
 
play button
close button

Transformacja cyfrowa – Case Study

Wdrożenie dedykowanego systemy w firmie Bamet

#case study #CRM #MES #ERP #produkcja #system

Transformacja cyfrowa firmy Bamet, która zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń, narzędzi oraz elementów maszyn zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta polegała na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu dedykowanego systemu, który miał za zadanie obsługę kluczowych procesów biznesowych w firmie. Szczególnym wyzwaniem był moduł obsługujący produkcję, z uwagi na jej specyfikę – krótkie, niepowtarzalne serie produktów oraz uproszczenie skomplikowanego procesu projektowania.

Dedykowane oprogramowanie, które zostało przez nas wdrożone u klienta to w pełni skalowalna platforma, która jest połączeniem klasycznego systemu ERP (Enterprise Resource Planning) z kompleksowym systemem MES (Manufacturing Execution System).

Główne cechy wdrożonego systemu

 • zaawansowany moduł gospodarki magazynowej i realizacji produkcji
 • modułowa platforma otwarta na dalszy rozwój
 • nowoczesna architektura i technologia implementacji

Proces wytwarzania zgodnie z koncepcją Lean Software Development rozpoczęliśmy od spotkań warsztatowych z zespołem osób zarządzających, których kompetencje wyczerpywały wszystkie obszary w firmie. Efektami naszej wspólnej pracy była analiza wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych i technicznych, analiza procesów biznesowych i workflow, projekt architektury systemu, projekt techniczny systemu, projekt interakcji (UX) oraz wybór optymalnej technologii implementacji i infrastruktury serwerowej.

Na etapie programowania, który realizowany był w dwutygodniowych cyklach wykonaliśmy system, który objął swoim zasięgiem wszystkie kluczowe procesy biznesowe w firmie.

Moduły, który możemy wyróżnić

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

zarządzanie personelem i rozliczenie czasu pracy;

Proces logistyczny

komunikacja w zakresie zapytań ofertowych, ofert i zamówień;

Proces konstrukcyjny

konstrukcja i nadzór nad jakością dokumentacji techniczno-projektowej;

Proces planowania produkcji

przygotowanie i zapobieganie zaburzeniomprocesu produkcyjnego z uwzględnieniem technologii produkcji oraz zestawień materiałowych;

Proces kontroli produkcji

informacja na temat stanu realizacji zlecenia oraz kontrola jakości produktu finalnego;

Proces magazynowy

kompleksowa gospodarka magazynowa z uwzględnieniem środków trwałych i usług;

Proces zarządzania relacjami z klientem i obsługi sprzedaży

komunikacja z partnerami, planowanie sprzedaży i marketing;

Proces finansowo-księgowy

obieg dokumentów księgowych i finansowych.

Efekty wdrożenia dedykowanego systemu

Pierwszy etap transformacji przyniósł zauważalne efekty podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i operacji biznesowych:

 • redukcja czasu i kosztów przetwarzania operacji biznesowych;
 • reedukacja zasobów ludzkich zaangażowanych w operacje biznesowe;
 • redukcja czasu i kosztów dostępu do poszukiwanych informacji;
 • uporządkowanie, usprawnienie i standaryzacja procedur wewnętrznych;
 • zwiększenie poziomu obsługi klientów dzięki zautomatyzowaniu standardowych;
 • procesów i szybkiemu dostępowi do żądanych informacji;
 • usprawnienie polityki zarządzania zasobami firmy, w tym zasobami ludzkimi;
 • koordynacja przetwarzania informacji z wielu lokalizacji oraz od wielu kontrahentów;
 • szerokie możliwości dostępu do aktualnych danych biznesowych (raportowanie i wyszukiwanie);
 • ograniczenie dokumentów papierowych w obrocie wewnętrznym oraz zewnętrznym z kontrahentami

System jest w dalszym ciągu rozwijany, a poprzez swoją modularność w łatwy sposób możemy reagować na oczekiwania klienta.

Przeczytaj również