Wyceń projekt
 
 
 
play button
close button

Wdrażanie dedykowanego oprogramowania

Metodologia zwinna w praktyce

#scrum #metodologia zwinna #iteracje #development

Decyzja o przeprowadzeniu transformacji cyfrowej w firmie w oparciu o dedykowane oprogramowanie, które w założeniu ma stać się ekosystemem wszystkich procesów biznesowych, wiąże się ze zmianą podejścia w postrzeganiu przedsiębiorstwa przez osoby zarządzające. Efektywne przeprowadzenie szczegółowej analizy wymagań zależy przede wszystkim od aktywnego i odpowiedzialnego podejścia kadry kierowniczej wszystkich działów.

Cały proces powinien być zarządzany z wykorzystaniem metodologii zwinnej, z ang. agile development system, który pozwala na elastyczność i korektę założeń na podstawie odbieranych informacji. Wytwarzając oprogramowanie w sposób przyrostowy, zastępowanie rozproszonych systemów, odbywa się szybciej. Efektem czego sama transformacja przebiega w sposób naturalny, a brak konieczności utrzymywania przestarzałych rozwiązań generuje dodatkowe oszczędności.

Etapy metodologii zwinnej

Planowanie

fundament całego procesu. Składa się na nią analiza wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych, analiza procesówbiznesowych, workflow;

Projektowanie

projekt architektury systemu, projekt techniczny systemu, projekt interakcji, wybór odpowiedniej technologii implementacji;

Programowanie

właściwy etap prac, podzielony na zadania;

Testowanie

zarówno po stronie wykonawcy jak i klienta;

Implementacja

wdrożenie poprawnie wykonanego i zaakceptowanego zadania do środowiska produkcyjnego;

Informacja zebranie

informacji o niewykrytych błędach oraz sugestii zwrotna dotyczących usprawnienia działania, bądź zmiany wymagań klienta, która wymaga przeprowadzenia procesu od początku.

Przeczytaj również