Czym jest transformacja cyfrowa?

Posted by & filed under .

Podstawowym elementem transformacji cyfrowej jest spójny system informatyczny, który kontroluje dotychczasowe procesy biznesowe w czasie rzeczywistym, przetwarzając dane w chmurze. Innowacyjny sposób zarządzania Transformacja cyfrowa to odmienne od tradycyjnego podejście do zarządzania firmą. Opierające się na wykorzystaniu nowych technologii. Celem tej zmiany jest przede wszystkim zwiększenie wydajności biznesu. Ważnym zjawiskiem jest również zmiana w podejściu… Read more »

Transformacja cyfrowa w polskich przedsiębiorstwach

Posted by & filed under .

Pozytywny efekt zaangażowania działów IT w projektowanie oraz zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach jest zauważamy przez 2/3 polskich menadżerów. Według badań przeprowadzonych przez IDC Poland 48% firm wymienia automatyzację i robotyzację w planach innowacji biznesowych. Podobnie konsolidowanie i analitykę danych biznesowych, które deklaruje 47% badanych. Wśród procesów, które zostaną objęte cyfryzacją jest również sprzedaż online… Read more »

Transformacja cyfrowa. Jak zacząć?

Posted by & filed under .

„Proszę Pana ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem”. Ten słynny cytat z filmu „Rejs” odzwierciedla często spotykaną postawę wśród kadry zarządzającej w naszym kraju. Obawy przed wprowadzaniem innowacji wymaga nie tylko dostosowania technologii, ale przede wszystkim zmiany myślenia. Wybór partnera, który pomoże zrozumieć istotę cyfryzacji oraz odpowiednio zeskaluje narzędzia… Read more »

Wdrażanie dedykowanego oprogramowania

Posted by & filed under .

Decyzja o przeprowadzeniu transformacji cyfrowej w firmie w oparciu o dedykowane oprogramowanie, które w założeniu ma stać się ekosystemem wszystkich procesów biznesowych, wiąże się ze zmianą podejścia w postrzeganiu przedsiębiorstwa przez osoby zarządzające. Efektywne przeprowadzenie szczegółowej analizy wymagań zależy przede wszystkim od aktywnego i odpowiedzialnego podejścia kadry kierowniczej wszystkich działów. Cały proces powinien być zarządzany… Read more »

Lean Software Development

Posted by & filed under .

„Odchudzone” tworzenie oprogramowania, Lean Software Development, nierozerwalnie, łączy się z metodologią zwinną. W ostatnim czasie to podejście zostało mocno zorientowane na potrzeby użytkownika oraz analizę przepływu pracy. Genezę koncepcji lean upatruje się w technikach stosowanych przez koncern motoryzacyjny Toyota, który po II wojnie światowej wyróżniał się elastycznością, ale przede wszystkim ograniczaniem kosztów produkcji. W odniesieniu… Read more »

Jaki model rozliczeń wybrać?

Posted by & filed under .

Wybór modelu rozliczeń pomiędzy sztywną ceną (Fixed Price), a rozliczeniem za czas i materiał (Time&Material) wydaje się być prosty w przypadku wyboru dedykowanych rozwiązań. Wykorzystując metodologie zwinne, a przede wszystkim podejście lean, dostawca nie jest w stanie podać ustalonej ceny. Jeśli nawet chciałby to zrobić, byłaby mocno przeszacowana ze względu na dodanie odpowiednio dużej kwoty… Read more »

Transformacja cyfrowa – Case Study

Posted by & filed under .

Transformacja cyfrowa firmy Bamet, która zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń, narzędzi oraz elementów maszyn zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta polegała na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu dedykowanego systemu, który miał za zadanie obsługę kluczowych procesów biznesowych w firmie. Szczególnym wyzwaniem był moduł obsługujący produkcję, z uwagi na jej specyfikę – krótkie, niepowtarzalne serie produktów oraz uproszczenie… Read more »