Wyceń projekt
 
 
 
play button
close button

Pracuj z nami

Napisz do nas

Adres rejestrowy: Concept Tower, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000394600,
NIP: 9512347332.
REGON: 144873950, kapitał zakładowy 10000 zł opłacony w całości.

Zostaw wiadomość

    Twój e-mail
    Wiadomość

    zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych

    • Administratorem Twoich danych osobowych jest Synermedia sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 19/1, 02-727 Warszawa, NIP: 9512347332.
    • Dane osobowe są przetwarzane są w celu: marketingu własnych produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy. Posiadasz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Twój dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO.